การกดเพื่อให้คนแสดงความคิดเห็น

ถึงคุณหัวแดง ที่คุณเขียนบอกพี่มา ว่าพี่ทำไมไม่กด กากบาท  ให้คนมาแสดงความคิดเห็น  ซึ่งอาจารย์ก็ส่งมาบอกเหมือนกัน  แล้วพี่สังเกต  ทุกเรื่องพี่ไม่เปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดเห็นเลย  ซึ่งที่พี่เขียนอยู่นี้ ของบล็อคคุณ พี่ยังเห็น ตรงที่เขาเขียนว่า  อนุญาติให้แสดงความคิดเห็น  มีแค่ประโยคเดียว  แต่ของพี่กลับเขียนเลยว่า  บล็อคนี้หยุดให้แสดงความคิดเห็น พี่ก็เคยงงอยู่เหมือนกัน  เพราะพี่เคยเขียนเรื่อง  ผู้ชายให้ระวังการที่จะมีกิ๊กใหม่  เขาเขียนว่า หยุดให้ออกความคิดเห็น พี่ถึงบอกว่า  เรื่องที่พี่เขียนเขาห้ามกันหรือ  พี่เลยไม่กล้าเขียนอีก  ทั้งทีพี่มีเรื่องแบบนี้เพียบ

เลยเขียนเป็นแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนไง เพราะกลัวเขาห้าม และที่พี่เขียนนี้  ช่องของพี่มันก็ไม่เหมือนของคุณ พี่ถึงว่า  พี่เขียนผิดช่องหรือเปล่า เพื่อนๆใครที่ได้อ่าน ปัญหานี้  ช่วยบอกด้วย  คงทำไม่ถูกอีกแล้ว  เพื่อนก็อยู่ไกลกัน  ถ้าโทรมันก็ไม่เหมือนมาสอนที่บ้าน  ก็คงลองผิด ลองถูกกันไป  คุณพี่สนองมาดูให้ด้วยนะคะ ถ้าผ่านหน้าบ้าน

คำตอบ

เมื่อพี่เล็กกรอกรายการหรือรายละเอียดที่จัดการต่างๆในบล็อคเรียบร้อยแล้ว...   พี่เล็กก็แค่คลิ๊กตามรายการที่เขาให้กรอก  ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ  สุดท้ายก็คือ บันทึก  มันก็แค่นั้น  อย่าไปคลิ๊กที่อื่น  คนอื่นเขาพากันทำได้  ทำไมพี่เล็กจะทำไม่ได้...( ช่องอนุญาตุให้แสดงความคิดเห็นก็อย่าเอาเครื่องหมายมันออกสั่นตั๊ว...ไปคลิกไม่อนุญาตุให้แสดงความคิดเห็นมันจะทำได้อย่างไร....เอาอย่างงี้....เริ่มต้นจากตรงนี้ ...ผมจะสร้างคำถาม..ถามพี่เล็ก....พี่เล็ก..เปิดคำถามที่มีคนถามพี่....คำถามของผมจะแสดงขึ้น.....แล้วพี่เล็กคลิ๊ก...จัดการกับคำถาม...คือตอบคำถาม...แล้วพี่เล็กก็ตอบ.....แล้วก็ดูข้างล่าง...ก็จะมีคำว่า.....อนุญาตุให้แสดงความคิดเห็นที่ขีดถูก...(อย่าไปแตะต้องมัน).....แล้วก็คลิ๊ก...ตอบคำถาม...ก็เสร็จแล้วค๊า.....ช่องทุกช่องเหมือนกัน...ยกเว้นช่อง.......