คิดถึง

   เข้ามาแวะเยี่ยมมือหนึ่งในเด็กหลังห้อง  ขอชมเชยด้วยใจจริง    ท่านเยี่ยมจริงๆๆๆ
คำตอบ

ขอบคุณท่านสนองชาติที่มาเยี่ยน ด้วยความจริงใจครับกะผม