การจัดสร้างบล็อค

คุณสุมาลีครับ...ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจการจัดทำบล็อคความรู้ของเว็ปอยู่คนหนึ่ง...ผมอยากจะถามคุณสุมาลีเหลือเกินว่า

1.  คุณสุมาลีทำอย่างไร   จึงสร้างบล็อคไม่ให้คนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นของคุณสุรีพร  กับคุณชุติมาพร ได้  เนื่องจาก อาจารย์ให้สร้างบล็อคแล้วให้คนอื่นเข้าไปแสดงความคิดเห็น  จึงจะรู้ว่า มีคนเข้ามาอ่านองค์ความรู้ที่ท่านได้สร้างขึ้นมา ( แล้วมันจะได้คะแนนมั๊ย)

2.ทำไมคุณสุมาลีไม่เข้ามาตอบคำถามที่เขาพากันตั้งคำถาม  ตั้งหลายคำถาม  กลับเสิ่นไปเสิ่นมาชี้แจงตัวเองในบล็อคคนอื่น

ทำงานช่วยกันมันดีแล้ว....ไม่ต้องไปอวดอ้าง....คนอื่นเขาอยากจะช่วย...มันจะพาลให้ไปเป็นแนวอื่น...จัดการบล็อคของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับ...น้องนุ่งเป็นห่วง....ทำความเข้าใจกับชิ้นงานให้มากๆนะครับ ......  สวัสดี

คำตอบ
คุณหัวแดง  พี่จะลบ แกไขประวัติพี่เปลี่ยนใหม่ จะลบออก ทำไม่เป็นอีกแล้วจะแก้ไข  เปลี่ยนจากเอาประวัติตนเองออก แล้วเขียนรายชื่อกลุ่มลงไปแทน  2 ชั่วโมงจนดึกอีกตามเคย  ยังแก้ไม่ได้ ดี๋ยวจะลองใหม่หรือถามผ่านคนอื่น  แต่เรื่องถามตอบกัน คนอื่นเขาไม่ค่อยมาอ่าน จะถามผ่านบล็อครายงานเลย ถึงเห็นหมดทุกคน  ข้อ 2  ที่ถามว่าเสิ่น มันหลงทางอยู่ ไม่รู้ตรงไหนจอด ตรงไหนแจว  ตอนนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นแล้ว  อยากแสดงก็เข้าไปเสิ่นใหม่นะคะ  จะแก้ไขงานอยู่  แล้วจะขียนเรื่องที่ มันสร้างสรรค์เอาคะแนนใหม่อยู่