ท่านมีแนวคืดอย่างไร คำว่าเพียงพอ กับคำว่าพอเพียง

เราชาวกลุ่มที่ 1 ได้นั่งเสวนากันหลังจากที่อาจารย์บรรยายเสร็จแล้วใหพักทานอาหารกลางวัน  ในวงกินข้าวเราได้คุยกันหลายๆเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆได้จุดประเด็น คือ คำว่าพอเพียง กับคำว่าเพียงพอ  ต่างก็มีความคิดแตกต่างๆกันออกไป  รวมๆและคำสองคำน่าจะนำมาเป็นประเด็นที่ให้พี่น้องนักศึกษาได้พูดคุยเพื่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กัน

ในประเด็นที่ต้องการแสดง

-   การดำเนินชีวิต

- บทบาทหน้าที่การงาน

- บทบาทที่เป็นนักศึกษา 

  ช่วยกันแสดงความคิดเห็นมานะครับจะได้เก็บเป็นเรื่องราวเพื่อนำไปให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นกันต่อไป

ขอบคุณครับ

คำตอบ