แจ้งท่านประทานทราบ

   12  สิงหาคม 50  แจ้งยกเลิก กีฬาเชื่อมสัมพันธ์แล้วนะครับ  ผอ.โอ๋เลื่อนไม่มีกำหนด

          ทราบแล้วเปลี่ยน

คำตอบ
ขอขอบพระคุณ ท่านคุณพี่สนองชาติ  เป็นอย่างสูงยิ่งครับท่าน  พอดี สัปดาห์นี้ผมติดภาระกิจ  ที่จะต้องเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช  ที่ กทม. ก็เลยไม่ได้มาทำการศึกษาร่วมกับ ทุกท่าน ....เจอกันวันหลังนะครับ....