พระอภัยมณี

จิรัชญา เมธาประสิทธิ์
พราหมณ์วิเชียรในเรื่องพระอภัยมณีมีลักษณะอย่างไรคะ นิสัยของวิเชียรเป็นอย่างไร ครูช่วยตอบหนูวันนี้นะคะ เอาให้ได้สัก1แผ่นกระดาษA4ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
คำตอบ

ครูไม่อัจฉริยะขนาดนั้น  และที่ครูก็ไม่มีหนังสือพระอภัยมณี

คุณครูของหนูคงต้องการให้หนูไปอ่านหนังสือเพื่อมาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน  หนูก็ไปอ่านหนังสือพระอภัยมณีดูนะคะ  น่าจะมีในห้องสมุดของโรงเรียน