ลักษณะตัวละคร

จิรัชญา เมธาประสิทธิ์
สวัสดีค่ะ ขอตัวละครของวิเชียรได้เปล่าคะและก็ลักษณะของวิเชียร
คำตอบ

ครูไม่เคยเจาะลึกถึงพฤติกรรมตัวละครซึ่งเป็นตัวประกอบเลย

คงต้องขอเวลาไปศึกษาค่ะ