ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยน

สวัสดีครับท่านอาจารย์ทนันผมขอขอบพระคุณที่ท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นในบทความของผมและผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าศูนย์แม่ออนไม่ทราบว่ามีบล็อกของนักศึกษาหรือไม่เพราะผมไม่ค่อยได้เห็นถ้ามียังไงก็อยากเข้าไปเยี่ยนบ้างเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาทางภาคเหนือครับกะผม
คำตอบ

มีครับ
กลุ่มห้วยแก้ว  http://gotoknow.org/blog/huaykaew
กลุ่มสหกรณ์ฯ  http://gotoknow.org/blog/sahakorn
กลุ่มออนกลาง
 
http://gotoknow.org/blog/onklang1
กลุ่มทาเหนือ  http://gotoknow.org/blog/pasamga
กลุ่มร้องวัวแดง 1
 
http://gotoknow.org/blog/wasnashi
กลุ่มร้องวัวแดง 2  http://gotoknow.org/profile/rongvurdang2boygang