การทำงานเป็นระบบและประหยัดงบ ด้วยNetSign

NetSign คืออะไร

และทำไมเราจึงต้องนำ NetSign เข้ามามีส่วนรวมภายในองค์กร และเน้นการประหยัดนั้น ต้องนำไปศึกษาในแง่มุมของบุคลากรส่วนใดบ้าง

1. เพื่อเป็นงานสร้างงาน Presentation

2. เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร

3. เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กร

4. เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า สร้าง หรือเพื่อ...ใด

www.niranchai.th.gs

คำตอบ