จะส่งบันทึกแลกเปลี่ยน...แล้วพบปัญหาค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมะปรางค์เปรี้ยว

  • ตอนนี้พอจะcommentในบันทึกจะขึ้นข้อความนี้.....

Status: 500 Internal Server Error Content-Type: text/html

Application error

This issue will be handled in a timely manner. Please come back again.

  • หมายความว่าอะไรคะ?
คำตอบ

   สวัสดีค่ะ พี่ติ๋ว

   ขอโทษด้วยนะค่ะ ที่ตอบคำถามให้ช้า พอดีต้องไป กรุงเทพ ก็เลยไม่ได้เข้ามาตอบคำถาม

   สำหรับปัญหาดังกล่าวเนื่องจาก Harddrive เครื่องแม่ข่ายเต็มคะ จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว แต่ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ

ไม่ทราบว่าปัญหาเนื่องจาก Harddrive เครื่องแม่ข่ายเต็ม นี้แก้ด้วยวิธีไหนครับช่วยบอกหน่อยครับ