ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำดีๆ

ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งละที่ไม่ชอบความแก่ ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆที่มีให้ และถ้าจะกรุณา  ช่วยหาสิ่งที่รับประทานแล้วช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงโดยตรงให้ด้วยนะคะ..อยากทราบจริง ๆ  ขอบคุณล่วงหน้าคะ และอยากทราบความร้ายแรงของโรคความดันโลหิตสูงว่ามีความร้ายแรงเพียงใด  ดิฉันจะได้รองรับถูก  เพราะคนใกล้ชิดเป็นนะคะ
คำตอบ