สมัครได้แล้ว

   นัต กูสมัครได้แล้วโว๊ย ..อย่าลืมมาถามกูบ่อยๆนะ

ตอบกลับด้วย*

คำตอบ
ยินดีด้วยที่สมัครได้นะไทค์
หนึ่งในเด็กหลังห้อง
เด็กชายไทค์ กฎของ จูเนียร์ ห้ามพูดคำไม่สุภาพ ลองเปลี่ยนจาก Gu เป็นอย่างอื่นดูนะครับ