แนะนำการบันทึก

หวัดดีน้องแอน(นิดหน่อย)

ขอแนะนำการบันทึกนะครับ

1.ถ้ามีเวลา ให้บันทึกทันที หลังจากกลับจากทำงาน

(ความสด ใหม่)

2.จัดแต่งหน้าใหม่อีกครั้ง โดยการแก้ไขบันทึก ครับ  (ของพี่แต่งตั้งหลายครั้งกว่าจะปล่อยขึ้น)

คำตอบ