ลงรูปในบันทึก

สวัสดีครับคุณสำราญ ผมสุทธิวัฒน์จากราชบุรี อยากเสนอชุมชนคนส่งเสริมกันหน่อยถ้าไม่รังเกียรติอยากให้ทุกคนลงโทรศัพท์สำหรับจะติดต่อได้สะดวกให้หน่อย...................ตอนนี้ผมยังมีปัญหาลงรูปในบันทึกไม่ได้ช่วยบอกขั้นตอนให้ที ทางโทรศัพท์ผมก็ได้ 086-1775525 จะขอบคุณมาก เพราะตอนนี้ก็สามารถเขียนบันทึกได้แล้ว.......ก็อยากลงรูปให้ดูด้วย
คำตอบ