ชวนมาสัมมนา

คุณพัชราครับ

ลืมได้ไง...มานะครับ

ผมจะส่งหนังสือเชิญมาร่วม ด่วนจี๋ไปทาง fax นะครับ

จะได้พบกัลยาณมิตรหลายคนครับ

ขอเบอร์ fax ด้วยครับ

คำตอบ