รูปแบบการจัดทำ Best Practice

ตามที่อาจารย์ให้จัดทำแผนและ Best Practice ซึ่งจากที่ศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ มักจะเป็นการเขียนแบบบรรยายทางคณะฯได้ลองวางรูปแบบเฉพาะไว้ เนื่องจากในด้านของแผนงานที่ชัดเจนจริงๆ ก็เลยอยากจะจัดทำเป็นตัวอย่างให้อาจารย์พิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือไม่ ไม่ทราบว่าอาจารย์จะสะดวกหรือไม่ หรือจะรอดูในวันที่ไปอุบลฯที่เดียวคะ อ.อุราพร
คำตอบ