เล่าเหตุการณ์ของสมาชิกกลุ่ม 3 ศูนย์การเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ

สวัสดีครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรรษา ในท้องถิ่นของข้าพเจ้าได้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ช่วงเช้าจะมีชาวบ้านไปทำบุญใส่บาตร พร้อมเพียงกันเหมือนนัดแนะ แต่จริง ๆ ชาวบ้านจะให้ความสำคัญอย่างมาก และวันรุ่งขึ้นก็ได้มีการแห่เทียนประกวดเทียนพรรษาอย่างสวยงาม  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยพุทธ
คำตอบ