นิราศภูเขาทอง

ศิริพร

ดูในวังยังเห็นพระอัฐิ  ตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศล

ทั้งปิ่นเกล้าเจ้าพิภพจบสกล  ให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรินทร์ฯ

คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงใคร

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

เห็นหอที่เก็บพระอัฐิ รัชกาลที่ ๒  ศึกษาเพิ่มเติมอ่านคำถาม คลิกคำตอบ ที่ http://www.st.ac.th/bhatips/tiptest/practice_phukoathong.html