งานเกษตรยั่งยืน+เกษตรทฏษฎีใหม่ของนักศึกษา ปี 1

อาจารย์ครับทำไมงานงานเกษตรยั่งยืน+เกษตรทฏษฎีใหม่ของนักศึกษา  ปี 1 ศูนย์ดอยสะเก็ด ทำไมไม่เหมือนเรา เพราะสอบถามนักศึกษาดอยสะเก็ด ปี 1  บอกว่างานเกษตรมีเพียงงานกลุ่ม  4  ชิ้น ไม่มีงานเดี่ยวเลย  
คำตอบ

วันนั้น วันที่อาจารย์หลักมาสอน เรา(แม่ออน+เชียงดาว+พร้าว)ได้เข้าไปคุยกับอาจารย์หลัก ตกลงกันว่า ในคะแนนเก็บ 50 คะแนนนั้นแยกเป็น
งานเดี่ยว  ให้เขียนโครงการที่ตนเองจะดำเนินการ 1 โครงการ 10 คะแนน
งานกลุ่ม  ถือเอา 4 ใบงาน ๆ ละ 10 คะแนน รวมเป็น 40 คะแนน
แต่วันนั้น อ.สุทัศน์ ดอยสะเก็ด ไม่ได้อยู่ มีงานที่ศูนย์ฯฮ่องไคร้ เลยไม่ทราบ
ไม่เป็นไร วันเสาร์ที่ 4 ส.ค.50 พบกัน คงจบ

       สวัสดีครับท่านผอ.ทนัน /  กลุ่มร้องวัวแดง2อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการทำรายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่มของแต่ละรายวิชาที่ได้เรียนมามีงานอะไรบ้าง กำหนดส่งเมื่อไหร่ (แล้วผมจะรอรับข้อมลูที่อีเมล์) ขอขอบพระคุณอย่างสูง

 

                                   กลุ่มร้องวัวแดง2boygang

 

 

ทนัน ภิวงศ์งาม

ตอบ rongvurdang2
     1. ศูนย์ฯได้สรุปงานเดี่ยว+งานกลุ่มแจกนักศึกษาทุกคนแล้ว เมื้อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550
     2. เร่งด่วนก็มีวิถีโลก ให้ส่งงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2550 นี้ ส่งที่ อ.ผดุง โพนเมืองหล้า ณ อบต.ออนกลาง 053859494 จำนวน 2 ชิ้นคือ
          2.1 ตอบแบบฝึกท้ายบท บทที่ 1-5
          2.2 ข้อสอบตามบทเรียน บทที่กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มละ 20 ข้อ
     3. ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-12.00 น. สอบวิชาวิถีโลกและภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม อบต.ออนกลาง
     4. ขอให้รวบรวม ว.62 กรณีวิชา สปช.1 และ วิชาภาษาอังกฤษ ส่งให้ ผอ. ด้วยครับ