รายงานตัว กลุ่มว่าที่บัณฑิต

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

              อาจารย์คะ  อยากจะขอชี้แจง ว่าที่กลุ่มบัณฑิตคะ  เนื่องจากเริ่มแรกไม่เข้าใจที่อาจารย์ให้เปิดบล็อคนั้น เริ่มแรกต่างคนต่างทำ  มันจึงมีกลุ่มว่าที่บัณฑิต  เปิดบ้านถึง  3 หลัง  อาจารย์จะหาข้อมูลกลุ่มไม่เจอ  จึงอยากจะบอกอาจารย์ว่า  บล็อคที่ให้ข้อมูลที่แท้จริง  จะเอาคะแนนนั้น  คือบล็อคของ สุมาลี  มุงคุณคำชาวคะ  ถ้าอาจารย์อยากดูเข้ามาดูได้  แต่ก่อนต่างคนต่างทำ  อาจารย์จะหาข้อมูลจากคนในกลุ่ม  แต่เขาไม่เปิดบล็อคใส่ความรู้  จะให้มารวมกันอยู่ที่  สุมาลี  บล็อคเดียวคะ อาจารย์ตรวจดูได้คะ   และที่บอกว่า  ทำ  แผ่น  CD ด้วย ทำไม่เป็น อาจารย์คงจะต้องมาอธิบายการทำใหม่ด้วยคะ

คงจะพบกันอีกรอบใหม่  หาคำอธิบายด้วย ไม่อธิบายก็ได้ แต่บังคับให้ทำหรือเปล่า  แจ้งด้วยคะ

คำตอบ
เอาเรื่องบล็อกก่อน ให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยมาลงความรู้ในบล็อกเยอะๆและช่วยแลดงความคิดเห็นไปสักระยะหนึ่ง ค่อยปริ้นงานส่งอาจารย์นะครับ
หัวแดงเด็กหลังห้อง

แม๊นถาม...หือบังคับครูน๊อนี่