ขอชีแจง

   ขอโทษครับที่ทำให้งง

ดูประวัติดุณเห็นอยู่จังหวัดระยอง  เมืองสุนทรภู่   ที่อยู่

บ้านกลำ  อำเภอเมืองแกลง  จังหวัดยอง  ถึงคุณอยู่คนละอำเภอ ก็คงจะเก่งอยู่บ้าง

 

 

คำตอบ