โครงโลกนิติ

ดาราพร นุชเจริญ
อยากถามว่า ถ้าเป็นแบบว่าสุภาษิตนี้หน้าจะเป็นแบบไหนคะ
คำตอบ

๑  อ่านว่า โคลง

๒. น่าจะ ไม่ใช่หน้าจะ

๓. ไม่ทราบว่าถามเรื่องอะไร  กรุณาสื่อสารให้ชัด

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโคลงโลกนิติค่ะ