ขอชมเชยผํหญิงแกร่ง

     จากใจจริงขอยกโป้ให้หญิงแกร่งแห่ง  ม.ราชภัฏฯ

                           พิทักษ์ภูธร

คำตอบ
ถึงคุณพี่สนองชาติ  อย่ายอกันเอง  ขอบคุณที่เข้ามาถามหา