การวิพากย์บทความวิจัย

จะหาอ่านแนวทางในการวิพากย์วิจารย์งานวิจัย (GUIDELINE ) จากไหน พอจะมีแนวทางให้ไหมคะ
คำตอบ