แก้ข้อกล่าวหาว่าหน้าเชิดเพราะหยิ่ง

กราบเรียนพี่แอ๋  แฮ่......  สาเหตุที่หน้าเชิดเพราะถ้าผมมองในระดับเดียวกันกับคนอื่น  ตาข้างซ้ายผมจะมองไม่ชัด  สาเหตุมาจากอุบัติในสนามบอลครับ  จึงต้องเชิดหน้าเพื่อให้ทัศนียภาพในการมองกว้างขึ้น

คำตอบ

นึกว่า....เชิดแล้วหล่อ....

กลุ่มห้วยสายบาตร....เห็นแต่..ซุย..คนเดียวสมาชิกกลุ่มคนอื่นไม่เห็นเลยครับ....อยากเห็นท่านอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างครับ....