สุขภาพฟัน

การจักฟันทำให้รากฟันสั้นลงจิงหรือป่าว

แล้วมีผลอย่างไรในระยะยาว

คำตอบ