Small Talk KM เติมเต็ม QA

http://gotoknow.org/blog/wichitchawaha/115215

ความคิดเห็น
P
JJ
เมื่อ ส. 28 ก.ค. 2550 @ 13:08 เรียน ท่านสายน้ำแห่งความคิด วิชิตแห่ง มมส
  •  การนำ KM มาเติมเต็ม งานประจำ
  • ถ้าหัวปลาชัด
  • จัดมาเข้ามาในระบบการประกันคุณภาพ
  • น่าจะทำให้การขับเคลื่อนมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
  • ทีมงานว่างวันใด
  • ขอรวมใจชาว KM เติมเต็ม QA กันสักมื้อได้ใหม ครับ
  • ท่าน Jack จะเรียนประสานเชิญท่านพี่ Panda และ ท่านสายน้ำมา Small Talk กันก่อนดีใหมครับ
คำตอบ
  • ยินดีที่จะร่วมกันสรรค์สร้าง เพื่อ ABC กำลังสอง เสมอครับ