ขอแจมด้วยคน

       เด็กหลังห้องชื่อไม่ชัว///   สู้หน้าห้องไม่ได้ครับ

                          " พิทักษ์ภูธร"

คำตอบ