งานครั้งที่ 9 คะ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่จะใช้ทำงาน

สวัสดีค่ะ อาจารย์แหวว งานครั้งที่ 9 ดิฉันสนใจหนังสือเรื่อง "กฎหมายการค้าโลก ว่าด้วย สินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มที่คนไทยควรรุ้"
ของ ดร. สุธาบดี สัตตบุศย์ อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ว่าหนังสือนี้สามารถใช้ในการทำงานได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณคะ

คำตอบ