อยากเข้ามาเยี่ยมเยีนยได้อะเป่า

เมื่อคืนฝันถึงเลยเข้ามาแวะทักทายสบายดีนะคะ

                              รักมากจริง ๆ

           ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์

คำตอบ