การเลี้ยงกล้วยไม้

ทำอย่างไรกล้วยไม้จึงออกดอกเพราะดิฉันดูแลอย่างดี ให้ปุ๋ยทางใบทาง 7-15 วัน กล้วยที่มีเครื่งอก็ใส่ทุก 1 เดือน ฉีดยากันเชื้อราทุก 10 วัน เลี้ยงไว้ปรมาณ 20 กระถาง เลี้ยงไว้ดูดอกเพราะชอบต้นไม้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้อีกหลายชนิดก็ไม่มีดอก ได้แก่ ต้นพุดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพุดสามสี พุดเวียดนาม พุดน้ำบุด พุดซ้อน พุดทิชา และพุดไทยก็ไม่มีดอก มะลิซ้อน มะลิลา มะลิฉัตร หีบไม้งาม มิ๊กกี้เม้า คัดเค้า ลีลาวดี ชวนชม และยังมีอีก ตอนซื้อมาจากร้านมีดอก พออยู่กับดิฉันดอกมักไม่มีงามแต่ต้นค่ะ ใครรู้วิธีการทำให้ออกดอกกรุณาเสนอแนะทีค่ะ ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

คำตอบ