ถามด้วยครับ

golf
ช่วยเล่าเกี่ยวกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล  หน่อยครับ
คำตอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีประวัติความเป็นมารวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย คุณสามารถดูได้ที่ http://www.ubru.ac.th

ผลสอบนักเรียนที่จะเข้าเรียน ม1. ขอดูด้วยนะครับ นะครับ นะครับ

 

อยากทราบว่าบุญบั้งไฟมีลักษณะและพิธีการปฎิบัติตามประเพณีอย่างไร