ขอแนะนำตัว

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษากลุ่มบ้านบนเนินกระผมขอรายงานตัวเพื่อมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันพวกเรากลุ่มเด็กหลังห้องจากกระนวนขอนแก่นจากอีสานแวะมาเยี่ยนชาวใต้ปากพนังเพื่อนร่วมมหาลัยชีวิตมีสิ่งใดที่ส่งสัยสอบถามเด็กหลังห้องได้เลยนะครับกะผม
คำตอบ