ดูรูปกลุ่มแล้วคงหนาวน้าดู

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษากลุ่มห้วยแก้ว กระผมกลุ่มเด็กหลังห้องจากกระนวน ขอนแก่น ขอแวะมาเยี่ยมเยียนกลุ่มของท่านเพื่อว่ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันหวังว่าคงไม่ว่าอะไรนะครับ ถ้ามีปัญหาในวิชานี้ขอเชิญสอบถามข้อมูลจากเด็กหลังห้องได้นะครับไม่หวงวิชา
คำตอบ
not yet answered

อยากทราบราคาต้นสนมังกรที่แน่นอน

 

ช่วยตอบด้วย