ขอแนะนำตัว

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษามหาลัยชีวิตจ.ส.ต.สิทธิพงษ์และคณะกระผมสมาชิกกลุ่มเด็กหลังห้องจากกระนวน ขอนแก่นขอแนะนำตัวเพื่อมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา และเป็นกำลังใจให้กลุ่มของท่านด้วยครับ
คำตอบ