การเมืองไทยในอนาคตเป็นอย่างไร

เพื่อนคิดอย่างไรกับการเมืองไทยในปัจจุบัน
คำตอบ
not yet answered
ก้อง08

 

ความสำเร็จนั้นมิใช่อยู่ที่การสวดมนต์ออ้นวอนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานพรให้หากต้องลงมือทำด้วยตนเองถ้าตั้งใจทำด้วยความพยายามทุกอย่างต้องสำเร็จ  ได้ดั่งฝัน

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตศูนย์การเรียนรู้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตศูนย์การเรียนรู้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย