ผึ้งอะไรไม่ต่อย ?

ตอบ  ผึ้งไม่มีเหล็กไน ผึ้งในสกุล Trigona sp. ได้แก่ขันโรง เวลาโมโหจะทำเสียงหึ่ง ๆ ปล่อยกลิ่น ตุ ตุ และเข้าไปดึง ไปถอนเส้นขน

บ้านสมุนไพร-odd

คำตอบ
not yet answered

ชันโรง  T.colina คะ  ไม่ต่อยแต่มันชอบมาตอมขณะที่เรามีเหงื่อออกตามร่างกาย  ที่ไม่ต่อยเพราะมันไม่มีเหล็กไน หรือเหล็กไนของมันยังเจริญได้มีดีนั้นเองคะ

แม้ไม่มีเหล็กไนแต่มีอาวุธเคมีที่ศัตรูไม่อยากต่อ

กรด้วย