รู้ไหมใครนั่งหลังodd

ตอบ คุณเธอชื่อ ADD เจ้าของblog ชื่อ

คุยอย่างครูรู้ไม่หมด

ถ้ารู้หมดก็ไม่มีอะไรจะคุย ...ไปดีกว่า

เรื่องที่เธอเขียนมักจะเศร้า ๆ นะ ผมชอบฟังตอนไม่รู้

จะคุยกับใคร

คำตอบ