กลุ่มว่าที่บัณฑิต ขอรายงานตัวครับ

      ข้าพเจ้านายไท้อนุชิต  ธนอนันต์โรฒรุจ เลขที่ 53 ศูนย์การเรียนรู้อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สมาชิกกลุ่ม"ว่าที่บัณฑิต" เลขที่ 53 มือถือ 089-547-2273 E-mail: [email protected]

www.gotoknow.org/blog/kranuan53

                            kranuan53

                                   ไท้

คำตอบ