หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม

กระผมอยากทราบว่าหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน คือหลักธรรมข้อใด
คำตอบ

หลักการบริหารวิสาหกิจชุมชนตามหลักการคุณธรรม - ธรรมมาภิบาล

หลักคุณธรรมจริยธรรม
    1.คุณธรรมถือเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยยึดมั่นในศีลธรรม  บริหารจัดการตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิก
    2.บริหารจัดการตามหลักการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม
    3.บริหารจัดการบนฐานการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
    4.บริหารจัดการบนฐานของการมีสติ และเมตตา และขันติธรรม
    5.บริหารจัดการยึดหลักของความถูกต้องมีเหตุผล
    6.บริหารจัดการ  การมีส่วนร่วมประชาธิปไตยและโปร่งใส

หลักธรรมาภิบาล
    1.การบริหารจัดการที่ยึดมั่นมุ่งสู่ความดีงาม
    2.การบริหารงานที่มุ่งเกิดประโยชน์ส่วนรวม
    3.การบริหารงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
    4.การบริหารที่ยึดมั่นในหลักยุติธรรม – เสมอภาคและเท่าเทียม
    5.การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้

คนรุ่นเก่าพัฒนา ว่าที่บัณฑิต
ขอบคุณเม็กดำ 9 พร้อมเพื่อนในกลุ่ม ที่ตั้งคำถามนี้มา  เพราะคิดว่า  ความรู้ที่แท้จริงของ นักศึกษาตอนนี้ คงไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมาย  เพราะที่เรียนอยู่ขณะนี้ก็แทบจะเรียนไม่หมด  ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับความรู้ในช่วงที่จะสอบบนี้  ถ้าได้เข้ามาอ่านจะรู้สึกว่า ไม่มีคำว่าเสียเวลา  เพราะอย่างน้อย  คิดว่า เป็นแนวข้อสอบ ที่เขียนลงไปในบล็อคของ ดิฉัน ก็เขียนเกี่ยวกับความรู้ในช่วงนี้หละ  แต่เพื่อนแย้งมาว่า  ความรู้ทั่วไป ไม่ใช่ความรู้ว่าที่ข้อสอบ  ก็เลยถอยห่างออกไป  เขียนเรื่องราวอย่างอื่น และก็บางครั้งตนเองก็ละอายใจ  ความรู้แค่นั้ มาบอกมาสอนคน แต่ขอบอก ในช่วงเวลาจำกัดที่จะสอบนี้  ถ้าเป็นเก็งข้อสอบได้  บอกผ่านมาก็จะดีไม่น้อย  มันถึงจะไม่เสียเวลา  บอกมาอีกนะ ถ้าเกี่ยวกับความรู้ปัจจุบันนี้ อย่างน้อยก็เป็นการอ่านหนังสือไปในตัว วิชาอื่นที่เก็งก็เขียนมาเลยนะจะอ่าน  ข้อความนี้ได้จดใส่สมุดแล้วเพื้อท่องจำ  เพราะเรียนอยู่  และยังไม่ได้อ่านเลยวิชานี้  ถ้าอ่านแล้วก็ยังจับจุดไม่ได้  มันหลายอย่าง  เขียนมาทุกวันะ จนกว่าจะสอบที่คิดว่าควรจะเก็บเป็นความรู้ในการสอบได้ ขอบคุณเม็กดำ 9  จริง รวมทั้งกลุ่มด้วย ที่เข้าใจถามกัน แล้วจะมาอ่านอีกทุกวันนะ  ว่าจะหยุดอ่าน แต่ถ้ามีแบบนี้จะมาอ่านทุกวัน เพราะมันเป็นการช่วยในตัว
เม็กดำ กลุ่ม 9 นาดูน
ไม่ได้ตั้งใจ คือกลุ่มเม็กดำ 9 มีของเล่นใหม่(คอมพิวเตอร์)สองเครื่อง อยู่ที่คนเดินดินหนึ่งและพระอาจารย์หนึ่ง  ก็เลยตั้งคำถามขึ้นในบล็อกตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เหมือนถามเองตอบเอง  ขอบคุณครับที่คิดว่าคำถามนี้มีประโยชน์  ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรม  เรียนสอบถามพระอาจารย์ได้เลยนะครับ
คนรุ่นเก่าพัฒนา ว่าที่บัณฑิต
คอมพิวเตอร์  2 เครื่อง  แล้วบล็อคนี้เป็นของใครคะ  ของพระอาจารย์ หรือมนุษย์เดินดิน กันแน่ แต่ของใครก็ช่างอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็คงจะได้อ่านเช่นกัน อยากบอกว่าคิดถึง  เพิ่งสอบเสร็จ  ก่อนสอบนั้นได้เก็งข้อสอบไว้หลายวิชา และก็ตรงเผ็งเลย  ไม่ทราบว่ารู้และได้เข้าไปเอาเก็งข้อสอบหรือเปล่า ที่เขียนอยู่ในบล็อคของกลุ่มว่าที่บัณฑิต  มหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์เรียนรู้อำเภอกระนวน ถ้าเข้าไปจดจำ อย่างน้อย  ก็ผ่าน  2-3 วิชา  ไม่เห็นมีใครว่า ขอบคุณซักคน  แสดงว่า เขียนไว้ให้ ไม่มีคนไปอ่านเลยใช่ไหม  สอบครั้งหน้าอย่าพลาดนะคะ  พอสอบเสร็จ  ก็ต้องลุยการบ้านต่อ รายงานมากมายเลย  สางต่ออีก  แล้วจะเข้ามาเยี่ยมใหม่นะคะ  เขียนครบแล้วยัง  10 เรื่อง  ส่งอาจารย์  อาจารย์หลักประจำวิชา จะเข้ามาตรวจ อย่างน้อยก็อาจารย์ เม็กดำ 1  เอ๊ะ  มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรตอบด้วยนะ 
เม็กดำ กลุ่ม 9 นาดูน
เข้าไปอ่านอยู่ครับ ขอบคุณมากครับ ครั้งหน้าเขียนอีกนะครับ คิดถึงเช่นกัน "คนเดินดิน" ขอบคุณครับ