ขอคำแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับครูอ้อย

มีเรื่องรบกวนอยากปรึกษาครูอ้อยครับ ตอนนี้ผมมีโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาอังกฤษให้กับพนักงานปฏิบัติการ โดยจากการสอบสัมภาษณ์พนักงานที่ผ่านๆ มา พบว่าบ้างครั้งไม่สามารถสะกดคำได้ เช่น วัน ตัวเลขต่างๆ เป็นต้น

สำหรับโครงสร้างหลักสูตรผมวางไว้ว่า จะเริ่มเนื้อหาของระดับประถมขึ้นไป โดยจะหาสื่อต่างๆ ให้กับพนักงาน และการทดสอบจะมีการกำหนดให้ แต่จะให้ทางพนักงานเป็นผู้ดำเนินการกันเอง แต่สำหรับหนังสือที่จะใช้ตอนนี้ผมยังไม่สามารถหาได้เลยครับ ไม่ทราบว่าทางครูอ้อยพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ

คำตอบ