การบำรุงรักษาอย่างง่าย

โส
เครื่องระเหย แกนสึกจะทำอย่างไร และหมุนไม่สะดวก
คำตอบ