บทเรียนจากม.ชีวิต

ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตแต่ความรู้ที่ได้ทำไมมัน              มากมายมหาศาล...ยิ่งประสบการณ์จากการ
ออกพื้นที่ในรายวิชาต่างๆที่ผ่านมาทำให้
แต่ละคนในกลุ่มพัฒนาชีวิตมีหัวใจที่ลิงโลด
ภูมิใจที่ได้รู้และได้ทำในสิ่งต่างๆ
จากที่ไม่เคยทำ...ก็กล้าที่จะทำ
จากที่ไม่เคยรู้........ก็ได้รู้
จากที่ไม่เคยพัฒนา...ก็เริ่มพัฒนา
แม้กระทั่งคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในกลุ่มก็ได้รับการพัฒนาไปสู่...ชีวิตที่ดีขึ้น
ขอบคุณ....ม.ชีวิตที่ได้ให้บทเรียนดีๆแก่ชีวิต
ขอบคุณหลักสูตร...ที่ให้สิ่งดีๆในชุมชน

                                      กลุ่ม5(พัฒนาชีวิต)

คำตอบ