อภัยมณีช่วยตอบหน่อย

ปอ
ช่วยหาพระอภัยมณีตอนไหนก็ได้ครับ พร้อมทั้งร้อยเเก้วเเละร้อยกรอง ช่วนหน่อนนะครับส่งวันจันทร์
คำตอบ