สงสัยม๊าก มาก

nppk
  คำว่า  สคส.  มันคืออะไร ช่วยอธิบายให้หน่อยครับ
คำตอบ

สคส. ในที่นี้หมายถึง สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ค่ะ