บรรจง ใด๋หน่อนี้

สวัสดีครับ คุณบรรจง ถ้าว่างก็ขอเชิญที่กลุ่มเด็กหลังนะครับ
คำตอบ