การบริหารจัดการป่าชุมชน

ในพื้นที่ของชุมชนที่คุณอาศัยอยู่มีการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างไร
คำตอบ