การสมัครเพื่อสร้างบันทึก

การสมัครเพื่อสร้างหน้าบันทึก และสร้างบล็อก ทำอย่างไร ยังไม่ค่อยเข้าใจ ได้รับคำสั่งจากท่านอาจารย์ให้มีการแลกเปลี่ยนรู้กันในการอบรม แต่ไม่ทราบว่าทำเช่นไรยังมืดมนค่ะ
คำตอบ