คุณหมอเคยเห็นต้นสาละที่อินเดียไหมคะ ออกดอกเป็นสีเหลืองอ่อน

 ตามข้อเขียนของคุณสันติ เศวตวิมล ต้นสาละที่พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นนี้ ไม่ใช่สาละ ดอกสีชมภูแบบที่เราเห็น แต่เป็น ดอกสีเหลืองเหมือนต้นสารภีหรือขี้เหล็กของเรา  

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=4624974038004 

อยากหาความรู้ค่ะ ไม่เคยเห็นที่อินเดียค่ะ ครางที่ไป ก็อยากแต่จะกลับบ้าน ไม่เห็นอะไรเลย

คำตอบ

ขอขอบคุณ

  • ขอโทษที่ตอบช้ามากครับ...

ตอนไปอินเดีย-เนปาล (สังเวชนียสถาน) จะพบต้นสาละปลูกไว้ที่กุสินารา (สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

  • ท่านที่สนใจชมภาพดอกสาละ.... เรียนเสนอให้ลองค้นหา search engine เช่น Google > เลือกค้นหารูปภาพ > เลือก "สาละ"