เรียนแบบสบายๆ

สวัสดีครับคุณรังสรรค์ อรชร กระผมตุ๋ยหนึ่งในเด็กหลังห้องขอคารวะท่านรังสรรค์เป็นไงรายงานเสร็จกี่วิชาแล้วกระผมทำเสร็จเกือบหมดแล้วมีปัญหาวิชาไหนสอบถามได้หรือจะเปลี่ยนข้อมูลกันก็ไม่มีปัญหาวันนี้ขอแคนี้ก่อนเพราะขอโอกาสไปคารวะรายอื่นบ้าง ถ้าเข้ามาอ่านแล้วช่วยตอบด้วยเพราะจะได้รู้ว่าทำถูกต้องหรือไม่?
คำตอบ